Renohjälten VVS och Bygg AB medarbetare ska följa trafiksäkerhetspolicyn och uppträda som en förebild i trafiken.

Våra medarbetare ska följa dessa punkter:

  • behörighet och hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt framför fordon i tjänsten
  • alltid använda bilbälte
  • alltid följa gällande hastighetsbegränsningar
  • vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen
  • utvilade samt ta pauser om det behövs för att trafiksäkert framföra ett fordon
  • genom sitt körsätt och sitt övriga beteende alltid uppträda som en förebild i trafiken
  • lasta rätt enligt gällande förordningar – överlast och lastning på fel sätt får aldrig förekomma
  • säkra lasten enligt gällande förordningar
  • rapportera alla tillbud och olyckor omgående