Vi för principer och rutiner i vårt kvalitetsarbete.
Renohjälten VVS och Bygg AB ska alltid sträva efter att leverera marknaden bästa kvalitet.
Det gör vi genom:

  • stor yrkesskicklighet
  • ansvarstänk
  • genomtänkta samarbetsformer och rutiner – strukturerade arbetssätt och rutiner samt uppföljning av  dessa
  • noggrann planering
  • lyhördhet och en öppen dialog – lyhörda och informativa till berörda parter i projekten
  • hög servicenivå – anpassa oss till  våra kunders förutsättningar och önskemål
  • säkra leveranser