Renohjälten VVS och Bygg AB miljöpolicy är tydliga.
Vi strävar efter att vara ett grönt miljömedvetet företag.

Våra miljö krav och mål:

  • källsorterar allt avfall och återvinna material
  • välja miljövänliga produkter om det alternativet finns
  • planerar transporter och välja lokala leverantörer
  • följer de lagar, förordningar och krav som finns inom miljöområdet
  • jobba med nya material och teknik för att maximera energisparande för kunden och minimera miljöpåverkan under arbetets gång
  • alla företagets nya bilar skall vara miljöfordon och köras på miljöbränsle