Renohjälten VVS och Bygg AB har en strikt drog och alkoholpolicy.
Våra riktlinjer beskriver hur företaget och dess anställda skall agera när en arbetskamrat uppvisar symtom på ett missbruk.

Kortfattade & tydliga riktlinjer:

  • ingen får vara drogpåverkad på arbetet
  • den som är påverkad av droger på arbetsplatsen skall omedelbart sändas hem
  • stödåtgärder för att hjälpa personen ur sitt missbruk
  • absolut förbjudet att inneha eller förtära alkoholhaltiga drycker eller andra droger på arbetet.
  • vid intern och extern representation skall det råda restriktivitet beträffande nyttjande av alkohol
  • reglerna ovan skall även tillämpas för underentreprenörer, konsulter etc som utför arbete
    åt Renohjälten VVS och Bygg AB kontor, platskontor, projekt, lager och samtliga övriga platser där Renohjälten VVS och Bygg AB ansvarar för arbetsmiljön

För att en alkohol/drogpolicy skall fungera är det viktigt att alla på arbetsplatsen får utbildning i ämnet.
En bred utbildning för samtliga anställda och en djupare utbildning för arbetsledare, chefer, skyddsombud och företagshälsovård.

Renohjälten VVS och Bygg AB hjälper till med utformning av alkohol/drogpolicy och utbildning.