Våran arbetsmiljöpolicy är mycket viktig för alla våra medarbetare.
Vi ska lägga stor vikt vid att alla våra medarbetare har en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Våra mål uppnås genom att:

  • arbetskläder och skyddsutrustning av kvalité och hög standard
  • använda produkter och metoder som är arbetsmiljövänliga
  • skapa en bra trivsel och gemenskap
  • satsa på personlig utveckling och kompetenshöjning – våra arbetare ska ha en möjlighet att utbilda sig
  • skapa en stressfri arbetsplats
  • bemöta alla medarbetare med respekt och följa samtliga policys