Bila och flytspackla garaget

Bilning av gamla garage golvet och Flytspackla och fallspackling mot golvbrunn i garage golvet med vit flytspackla